Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. mai 2011

Torgeir Micaelsen

Thomas Breen

leder

ordfører