Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.37.