Stortinget - Møte mandag den 16. desember 2013 kl. 10

Dato: 16.12.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.