Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte tirsdag den 18. mars 2014 kl. 10 [Manglende lydopptak fra kl. 10:00:00 til kl. 10:37:49 under stortingsmøtet 18. mars 2014]

Dato:
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:00]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

  (Innst. 144 L (2013–2014), jf. Prop. 155 L (2012–2013))

   

   

 • Sak nr. 2 [10:40:28]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i adopsjonsloven mv. (Innst. 143 L (2013–2014), jf. Prop. 171 L (2012–2013))
 • Sak nr. 3 [11:25:50]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) (Innst. 132 L (2013–2014), jf. Prop. 204 L (2012–2013))
 • Sak nr. 4 [12:17:00]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme (Innst. 138 S (2013–2014), jf. Dokument 8:8 S (2013–2014))
 • Sak nr. 5 [13:14:12]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til kommunal- og moderniseringsministeren:
  «Samarbeidet mellom stat og kommune om områdesatsingene i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen er viktig for å bekjempe forskjeller og fremme integrering og bedre miljø i storbyene. Flere av satsingene har vart i ti år i 2016, da de første avtaleperiodene går ut, mens andre er nye, som Indre Øst-satsingen som starter i år. Fra 2014 er Klima- og miljødepartementets ressurser til satsingene flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som får ansvaret for koordinering på statens hånd. Fortsatt ligger det også ressurser til satsingene i fire andre departementers budsjetter. Til nå har den nye regjeringen sagt lite om hvordan man vil gå videre med satsingene.
  Vil statsråden bidra til langsiktighet ved tidlig å starte forhandlinger om forlengelse av avtalene, hva vil regjeringen legge vekt på framover, og hvordan vil arbeidet bli organisert?»
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.21.