Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020 *

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 154 (2019–2020), jf. Innst. 385 L (2019–2020) og Prop. 130 L (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 19 [18:38:13]

Stortingets vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.) (Lovvedtak 154 (2019–2020), jf. Innst. 385 L (2019–2020) og Prop. 130 L (2019–2020))