Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 153 (2019–2020), jf. Innst. 386 L (2019–2020) og Prop. 125 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 18 [18:38:12]

Stortingets vedtak til lov om endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19) (Lovvedtak 153 (2019–2020), jf. Innst. 386 L (2019–2020) og Prop. 125 L (2019–2020))