Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 365 S (2019–2020), jf. Dokument 8:95 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 3 [10:40:39]

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet (Innst. 365 S (2019–2020), jf. Dokument 8:95 S (2019–2020))