Stortinget - Møte torsdag den 18. februar 2021 *

Dato: 18.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 232 S (2020-2021), jf. Prop. 72 LS (2020-2021) S-delen, Prop. 75 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) kap. 605, 634, 2541, 2650 og 2651)

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1 [10:03:05]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) (Innst. 232 S (2020-2021), jf. Prop. 72 LS (2020-2021) S-delen, Prop. 75 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) kap. 605, 634, 2541, 2650 og 2651)