Stortinget - Møte mandag den 30. mai 2022

Dato: 30.05.2022
President: Kari Henriksen
Dokumenter: (Lovvedtak 68 (2021–2022), jf. Innst. 312 L (2021–2022) og Prop. 85 L (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 2 [10:04:47]

Stortingets vedtak til lov om endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold) (Lovvedtak 68 (2021–2022), jf. Innst. 312 L (2021–2022) og Prop. 85 L (2021–2022))