Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2023

Dato: 19.01.2023
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.29.