Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2023 *

Dato: 19.01.2023
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.29.