Stortinget - Møte tirsdag den 13. desember 2022

Dato: 13.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.23.