Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2022

Ine Eriksen Søreide

Leder og ordfører for innledningen om budsjettet under Forsvarsdepartementet

Marit Arnstad

ordf. for kap. 152 og 162

Åsmund Aukrust

ordf. for innledningen om budsjettet under Utenriksdepartementet og for kap. 117

Astrid Aarhus Byrknes

ordf. for kap. 1760 og 4760

Hårek Elvenes

ordf. for kap. 144 og 163

Bengt Fasteraune

ordf. for kap. 100, 170, 1710, 3100 og 4710

Ingrid Fiskaa

ordf. for kap. 141 og 1735

Nils-Ole Foshaug

ordf. for kap. 159 og 172

Sylvi Listhaug

ordf. for kap. 140, 480, 481, 3140 og 3481

Guri Melby

ordf. for kap. 116, 171 og 1716

Bjørnar Moxnes

ordf. for kap. 151, 161, 1791 og 4791

Ingjerd Schou

ordf. for kap. 118 og 160

Erna Solberg

ordf. for kap. 115

Kristian Torve

ordf. for kap. 150, 179, 1700 og 4700

Christian Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 103, 104, 153, 1720 og 4720

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 164 og 4799