Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2023

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører