Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2022 *

Dato: 19.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.02.