Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 13. desember 2022

Per-Willy Amundsen

leder og ordfører