Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 9. desember 2022

Willfred Nordlund

leder og ordf. for kap. 1100, 1112, 1115, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1161, 4100, 4115, 4136, 4141, 4142 og 4150

og oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtak under rammeområde 9, 10 og 11

Per Vidar Kjølmoen

ordf. for kap. 917, 919 og 3917

Linda Hofstad Helleland

ordf. for kap. 900, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 922, 924, 930, 935, 936, 940, 950, 952, 953, 1473, 2421, 2426, 2429, 2460, 3900, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3909, 3910, 3911, 3912, 3935, 3936, 3950, 5325, 5326, 5329, 5460, 5612, 5613, 5614 og 5629