Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. desember 2022

Kirsti Bergstø

leder og ordf. for kap. 506, 507, 601, 611, 2543, 3506 og 3507

Henrik Asheim

ordf. for kap. 660

Eivind Drivenes

ordf. for kap. 352, 635, 664, 2655 og 3635

Mímir Kristjánsson

ordf. for kap. 2686

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 2651 og 2670

Tuva Moflag

ordf. for kap. 600, 604, 605 og 3605

Anna Molberg

ordf. for kap. 648 og 2650

Dagfinn Henrik Olsen

ordf. for kap. 665, 2620, 2661 og 5701

Gisle Meininger Saudland

ordf. for kap. 612, 646, 667, 2540 og 2680

Runar Sjåstad

ordf. for kap. 505, 640, 666, 2470, 3505, 3640, 5470 og 5607

Aleksander Stokkebø

ordf. for kap. 621, 634, 642, 2541, 3634, 3642 og 5705

Trine Lise Sundnes

ordf. for kap. 606 og 643

Torbjørn Vereide

ordf. for kap. 613, 2542 og 5704