Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om kartlegging av vannrør av eternitt og eventuell kreftfare ved bruk av slike rør

Dokument nr. 8:23 (1998-99), Innst. S. nr. 156 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 27.04.1999 Innst. S. nr. 156 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1999