Kirke-, utdannings- og forskningsministerens redegjørelse om utdanningspolitikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Saksgang

  1. Status