Bevilgninger på statsbudsjettet for 2001

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001), (St.meld. nr. 1 (2000-2001) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, 10 og 11 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2000