Bevilgninger på statsbudsjettet for 2001

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2000