Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 19 (2000-2001), Innst. S. nr. 67 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2000 Innst. S. nr. 67 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2000