Vern av liv

Dokument nr. 12:15 (1999-2000), Innst. S. nr. 100 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2003 Innst. S. nr. 100 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 15.01.2004