Medietilsynet

Ot.prp. nr. 40 (2003-2004), Innst. O. nr. 70 (2003-2004), beslutning. O. nr. 77 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2004 Innst. O. nr. 70 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2004

   Behandlet i Odelstinget: 11.05.2004

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.2004