Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Knut Storberget og Anne Helen Rui om tiltak for å styrke voldtektsofres rettssikkerhet

Dokument nr. 8:94 (2003-2004), Innst. S. nr. 86 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.12.2004 Innst. S. nr. 86 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004