Endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte)

St.prp. nr. 41 (2004-2005), Innst. S. nr. 148 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 148 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2005