Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Svein Flåtten og Peter Skovholt Gitmark om å innføre en ordning som sikrer at merverdiavgiftssystemet ikke hindrer statlige virksomheter i å kjøpe fra dem som kan levere de beste varene og tjenestene

Dokument nr. 8:70 (2005-2006), Innst. S. nr. 214 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 214 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt å avise et forslag fra Høyre om å innføre en ordning som sikrer at merverdiavgiftssystemet ikke hindrer statlige virksomheter i å kjøpe fra dem som kan levere de beste varene og tjenestene. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber Regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet 2007, fremme forslag om en nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen, i tråd med forslaget i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006