Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Finn Martin Vallernes og Inge Lønning om støtte til opposisjonen i Hviterussland

Dokument nr. 8:104 (2005-2006), Innst. S. nr. 44 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Finn Martin Vallersnes, Inge Lønning Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.11.2006 Innst. S. nr. 44 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Høyre der Regjeringen blir bedt om å øke ressursene til opposisjonen og det sivile samfunn i Hviterussland, og utarbeide en bred strategi for demokratistøtte. En slik strategi bør legge vekt på møteplasser, informasjonsspredning, beskyttelse og assistanse til ofre, alternativ kultur, og støtte til regional presse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006