Kartlegge årsakene til tapt undervisningstid i hele grunnopplæringen

Dokument nr. 8:5 (2007-2008), Innst. S. nr. 133 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 133 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om en landsomfattende kartlegging av årsakene til og omfanget av tapt undervisningstid i grunnopplæringen. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2008