Helse- og omsorgsministerens redegjørelse om den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak

Innst. S. nr. 262 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 262 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak på grunnlag av en redegjørelse om dette som Helse- og omsorgsministeren holdt i Stortinget 26. februar 2008. Det ble enstemmig vedtatt at redegjørelsen skal vedlegges protokollen. Samtidig vedtok et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre at et forslag fra Fremskrittspartiet om tilleggsbevilgninger til de regionale helseforetakene ikke skal bifalles.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2008