Representantforslag om å klimavaske norsk lovverk og administrative ordninger

Dokument nr. 8:86 (2008-2009), Innst. S. nr. 285 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 285 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Venstre om å klimavaske norsk lovverk og administrative ordninger, er vedlagt protokollen. Forslaget innebar å be Regjeringen snarest foreta en gjennomgang av norsk lovverk og foreslå endringer som bedre kan ivareta klimahensyn og bidra til å oppnå Stortingets mål om reduksjon i klimagassutslippene. Resultatet av en slik gjennomgang må legges fram snarest og senest i forbindelse med framlegging av Nasjonalbudsjettet for 2010. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009