Lov om forklaringsplikt, taushetsplikt mv

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 132 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en egen lov på bakgrunn av at det er oppnevnt et utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. Loven innebærer at det skal kunne gis opplysninger til utvalget uten at taushetsplikt skal hindre dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009