Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1)

Prop. 2 S (2009-2010), Innst. 44 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2009 Innst. 44 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2009