Endringar i domstolloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2009 Innst. 48 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i domstolsloven vedrørende sidegjøremål for dommere og tilpasning av loven som følge av at karaktersystemet ved de juridiske fakultetene er endret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009