Representantforslag om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen

Dokument 8:9 S (2009-2010), Innst. 127 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.01.2010 Innst. 127 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet innsats i kampen mot mobbing i skolen på bakgrunn av et representantforslag fra Kristelig Folkeparti. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.02.2010