Representantforslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff

Dokument 8:31 S (2009-2010), Innst. 185 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Nikolai Astrup Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.03.2010 Innst. 185 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om en gjennomgang av prinsipper for avgifter på drivstoff med tanke på forutsigbarhet for produsenter og forbrukere av klimanøytrale eller utslippsreduserende drivstoff. Representantforslaget og ytterligere et fremsatt forslag i saken ble ikke vedtatt. Deretter ble det enstemmig bifalt, i tråd med innstillingen fra finanskomiteen, at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2010