Representantforslag om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere

Dokument 8:145 S (2009-2010), Innst. 26 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Foslag fra (V) Innstilling avgitt 21.10.2010 Innst. 26 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet statlig finansiering knyttet til videreutdanning av lærere på grunnlag av et representantforslag fra Venstre. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 29.10.2010