Representantforslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen

Dokument 8:61 S (2010-2011), Innst. 241 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 241 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2011