Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet

Dokument 8:147 S (2011-2012), Innst. 101 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ine M. Eriksen Søreide, Lars Myraune, Svein Harberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 101 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012