Representantforslag om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor

Dokument 8:144 S (2011-2012), Innst. 180 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.01.2013 Innst. 180 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslaget dok 8:144 S (2011-2012) fra Kristelig Folkeparti om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2013