Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken

Meld. St. 13 (2012-2013), Innst. 414 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 414 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2013