Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 11. juni 2013

Bent Høie

Are Helseth

leder

ordfører