Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 2 S)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 2 S (2013-2014) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2013 Innst. 2 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2013