Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 16 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet 2014 for rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med en netto utgiftsramme på kr 5 557 909 000, ramme 6 med kr 15 133 159 000 og ramme 18 med kr 157 843 413 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2013