Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om løyvingar på statsbudsjettet for 2014 vedrørande kapittel under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområda 1, 6 og 18)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. november 2013

 

Helge André Njåstad

leder og ordf. for kap. 533, 582, 587, 3533 og 3587

 
     

Karin Andersen

ordf. for kap. 20, 21, 24, 540, 581, 590, 3021, 3024 og 3540

Heidi Greni

ordf. for kap. 551 og 554

Stine Renate Håheim

ordf. for kap. 503, 510, 525, 585, 2445, 3510, 3525, 3585 og 5445

     

Frank J. Jenssen

ordf. for kap. 520

Mudassar Kapur

ordf. for kap. 530, 532, 580, 2412, 5312, 5446 og 5615

Mazyar Keshvari

ordf. for kap. 490 og 3490

     

Stein Erik Lauvås

ordf. for kap. 561, 562, 563, 3562 og 3563

Bjørn Lødemel

ordf. for kap. 560, 567, 3560, 3567 og 4540

Ingjerd Schou

ordf. for kap. 545 og 546

     

Eirik Sivertsen

ordf. for kap. 491, 500, 579, 820, 822, 823, 2426, 3822, 5326 og 5613

André N. Skjelstad

ordf. for kap. 534, 571, 572 og 575

Geir S. Toskedal

ordf. for kap. 531, 552, 821, 3531 og 3821