Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 900, 920, 922, 924, 948, 963, 969, 990, 1822, 1890, 2415, 2454 og 5655

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1989