Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 500, 504, 505, 520, 521, 523, 531, 551, 553, 580, 581, 1401, 1422, 1427, 1441, 1448, 1450, 1455, 1463, 1466, 2410, 2412, 2413, 3560 og 3574

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 21.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1989