Endring av St.prp. nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 200, 215, 220, 223, 231, 236, 239, 241, 246, 249, 250, 252, 253, 263, 269, 270, 286, 287, 309-313, 332, 360, 367, 368, 376-387, 2410, 2478, 3253 og 5310

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1989