Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 21, 1500, 1501, 1509, 1512, 1520, 1618, 1620, 1638 og 4560

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1989