Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 603, 610, 611, 622, 624, 641, 673, 701, 719, 724, 752, 778, 1546, 1556, 2650, 2710, 2711, 2750, 2751, 2752 og 2755

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1989